Reklamace vadného zboží

Reklamace zboží

Paragraf záruční podmínky

Jak postupovat při reklamaci zboží

 

Vzhledem k tomu, že naše společnost prodává zboží pouze z oficiální české distribuce může si zákazník zvolit k uplatnění reklamace dvě možnosti.

1/ Autorizovaný servis daného výrobce - Preferovaný způsob

Ve většině těchto opraven stačí jen nahlásit problém datum koupě případně výrobní číslo. Servis si zajistí svoz na svoje náklady a v nejkratším možném termínu problém vyřeší. Nevznikají tím spotřebiteli žádné další náklady a reklamace je tím vyřízena v nejkratším možném termínu.

2/ Zaslat vadné zboží na naši adresu

Nezbytené je přiložit i veškeré listiny (záruční list pokud byl vydán, kopii faktury, dodací list…) a příslušenství (kabely, spotřební matriál, CD, manuál…). My závadu v záruční opravě nahlásíme za Vás. Po vyřízení opravený kus zašleme jej druhý den k Vám.
V žádné případě prosím nezasílejte inkoustové tiskárny přes kurýrní službu, hrozí vylití inkoustu do tiskárny. V případě převzetí takto poškozené tiskárny na sebe nebereme zodpovědnost.
Inkoustové tiskárny vždy reklamujte u nejbližšího servisního partnera dané značky.
Podmínky pro reklamaci zboží jsou uvedeny dále.

Záruční doba zboží

Délka záruky na zboží prodávané v tomto obchodě je uvedena u každého výrobku. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny neplatí nová záruční doba.

Vyřízení reklamace je do 30-ti dnů od nahlášení události. 
V případě zakoupení zboží na IČO jako právnická osoba se může tato doba vyřízení reklamace prodloužit až na 60 dnů. 

Záruka, pokud není uvedena jinak, se řídí dle Občanského zákoníku pro spotřebitele dle §419 a podnikatele dle §420. 

Konečný spotřebitel dle §419 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů má v 12-ti měsících od převzetí výrobku, pokud existuje rozpor s kupní smlouvou, právo na to aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Zboží zakoupené v našem elektronickém obchodě je možno vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. v souladu s §1829 Občanského zákoníku

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
- zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (ohněm, vodou, bleskem)
- u tiskáren uplatnění záruky zaniká při použití kompatibilních náplní 

Poškození zboží při přepravě

Poškození zboží přepravou není standartní reklamací vady výrobku z výroby. Reklamaci v takovém případě ohlaste nám info@dumtiskaren.cz ale na základě dalších instrukcí je nutné nejpozději do 3 dnů ohlásit poškození i přepravci a sepsat protokol o škodě. Naše firma se nezříká Vašeho práva na výměnu zboží za nové, případně vrátíme finance v plné výši. Potřebujeme však i Vaše vyjádření při tomto jednání. 

Reklamace je vždy pro obě strany nepříjemnou situací. Vždy se však budeme snažit, aby náš zákazník byl spokojený dopadlo vše co nejdříve ve Váš prospěch. Předem děkuji za projevenou součinnost při případném reklamačním jednání.