Náhradní plnění

Šetřete peníze odběrem zboží v rámci náhradního plnění

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je jedna z možností firem, jak plnit povinnost podpory osob se zdravotním postižením (dále OZP). Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti ustanovuje, že zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 osob, musí zaměstnávat alespoň 1 člověka se zdravotním postižením. Může se však stát, že z různých důvodů firma není schopna zaměstnávat OZP. Povinné plnění lze naštěstí naplnit i způsobem odběr služeb v rámci náhradního plnění prostřednictvím chráněného trhu práce.

Co je povinný podíl OZP

Povinnost zaměstnávat OZP, osoby se zdravotním postižením, mají ze zákona všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci. Zaměstnávání OZP je dáno povinným podílem 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Jak povinný podíl splnit?

A. přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
B. náhradní plnění (odběr zboží od společnosti s 50 % zaměstnanců OZP)
C. finanční odvod státu za nezaměstnávání OZP
Všechny uvedené možnosti lze kombinovat.

Výhody náhradního plnění

Podpoříte osoby se zdravotním postižením. Nemusíte zaměstnávat vlastní OZP Splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP a my se postaráme o administrativu. Vyhnete se finančnímu odvodu státu a za své peníze získáte užitečné zboží.

Výpočet náhradního plnění

Kolik ušetříte, pokud odeberete zboží či služby v rámci náhradního plnění.
Jedná se o orientační hodnotu pro náhradní plnění v roce 2022. Přesný výpočet bude možný až po vyhlášení průměrné mzdy Českým statistickým úřadem.

Počet Vašich zaměstnanců Kolik máte zaměstnávat osob se ZP Kolik byste museli ročně odvést do státní pokladny Nebo odebrat zboží v rámci Náhradního plnění
25 1   92 617 Kč    259 329 Kč
50 2 185 235 Kč    518 685 Kč
75 3 277 852 Kč    777 987 Kč
100 4 370 470 Kč 1 037 316 Kč
 
Náhradní plnění můžete uplatnit na náš kompletní sortiment.

Novelizace zákona o zaměstnanosti a vliv na poskytování tzv. „Náhradní plnění"

S platností od 1.1.2012 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2011 ze dne 6.11.2011 změněn zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který je dále upraven prováděcí vyhláškou č.390/2011 ze dne 29.11.2011, měnící vyhlášku č.518/2004 Sb., čímž došlo ke změnám mimo jiné i v oblasti plnění povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením.

V § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nově stanoven limit pro poskytování výrobků nebo služeb anebo pro plnění zadaných zakázek pro účely plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením.

Limit je určen 36násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Tento limit ve výši 36násobku průměrné mzdy je hodnotou,  kterou budou moci zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytovat jako tzv. náhradní plnění v součtu všem svým zákazníkům za jednoho svého zaměstnance se zdravotním postižením.

Naše společnost poskytuje náhradní plnění přes partnera, který pro nás zpracovává některé činnosti. Jedná se především o administrativní úkony, balení balíků, kompletace zboží a podobně. Pokud máte zájem o náhradní plnění, tak kontaktujte svého obchodníka, se kterým dohodnete všechny podmínky a podepíšete smlouvu.